Quyết định Về việc thành lập Ban kiểm phiếu bầu cử Thôn trưởng thôn Trung Tiến
Số kí hiệu 13/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2021 Ngày hiệu lực 25/02/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Thượng Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Quyết định Về việc thành lập Ban kiểm phiếu bầu cử Thôn trưởng thôn Trung Tiến
 Người đang truy cập: 30
 Tổng số truy cập: 2369469