Chiều ngày 4/4/2023 ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thượng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc “Giai đoạn 2003-2023”
07/04/2023 09:29
   
Chiều ngày 4/4/2023 ủy ban mặt trận tổ quốc xã Kỳ Thượng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc “Giai đoạn 2003-2023”

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2023 của ủy ban thường trực ủy ban MTTQ Huyện Kỳ Anh về việc tổng kết 20 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023; Chương trình công tác tháng 3. Chiều ngày 4/4/2023 ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023. Về tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Thọ ủy viên ban thường trực ủy Ban MTTQ Huyện , đồng chí Vũ Trung Tiến Bí Thư đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy – HĐND- Lãnh đạo ủy ban nhân dân, các đoàn thể cấp xã , các ông bà là ủy viên ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2029-2024, các đồng chí bí thư, thôn trưởng, trưởng, phó ban công tác mặt trận khu dân cư, các ông bà tiêu biểu được khen thưởng.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết 20 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023;

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên phong trào trong nhân dân với  khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã tạo sự gắn bó tình cảm gần gũi trong khu dân cư và thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân tạo nên phong trào thi đua sôi nổi xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, khăc phục những hạn chế, bằng các giải pháp thiết thực tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có chiều sâu, Từ ngày hội tạo nên phong trào gắn kết các tầng lớp nhân dân trong toàn xã cùng phối hợp tham gia phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thượng sớm xây dựng xã Kỳ Thượng  đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của ông Ngô Đức Thọ ủy viên ban thường trực ủy Ban MTTQ Huyện và ý kiến của ông Vũ Trung Tiến , Bí thư đảng ủy- chủ tịch HĐND xã đã biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng trong 20 năm và nêu lên những hạn chế khó khăn cần khắc phục và các giải pháp của những năm tiếp theo./.

Văn Khoa

 Người đang truy cập: 34
 Tổng số truy cập: 2369546