Báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh rượu năm 2020
Số kí hiệu 02/BC-UBND
Ngày ban hành 22/01/2021 Ngày hiệu lực 22/01/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh rượu năm 2020
 Người đang truy cập: 35
 Tổng số truy cập: 2369549