Báo cáo tình hình trước trong sau tết 2021
Số kí hiệu 05/BC-UBND
Ngày ban hành 17/02/2021 Ngày hiệu lực 17/02/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo tình hình trước trong sau tết 2021
 Người đang truy cập: 27
 Tổng số truy cập: 2369447