Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí giao thông và kết quả làm đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020 (có đến ngày 10/12/2020)
Số kí hiệu 99/BC-UBND
Ngày ban hành 10/12/2020 Ngày hiệu lực 10/12/2020
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Thượng Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo Kết quả thực hiện các tiêu chí giao thông và kết quả làm đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020 (có đến ngày 10/12/2020)
 Người đang truy cập: 27
 Tổng số truy cập: 2369515