Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng tổ chức tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, đồng chí Phó Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn với các đồng chí chi hội Trưởng, chi hội Phó các chi hội, chi đoàn của 12 thôn.
05/08/2023 03:24
   
Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng tổ chức tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, đồng chí Phó Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn với các đồng chí chi hội Trưởng, chi hội Phó các chi hội, chi đoàn của 12 thôn.
Sáng ngày 04/8/2023, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, đồng chí Phó Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn với các đồng chí chi hội Trưởng, chi hội Phó các chi hội, chi đoàn của 12 thôn.

 

(Chủ trì Hội nghị: Đ/c Trần Văn Trung - PBT TT Đảng ủy, đ/c Lê Thị Thanh Duyện - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMT TQ xã)

(Toàn cảnh hội nghị đối thoại)

Tại Hội nghị đã có 19 ý kiến phát biểu đối thoại liên quan đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chi ủy, chi bộ, Ban cán sự thôn với các chi hội, chi đoàn ở thôn. Hội nghị đối thoại diễn ra trong không khí Đoàn kết - Dân chủ - Cởi mở - Thẳng thắn

 

(Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy)

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị đối thoại như sau:

1. Đề nghị đội ngũ cán bộ các thôn phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiếu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

2. Về phía chi ủy, chi bộ tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi hội, chi đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở đồng thời quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các chi hội, chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Ban cán sự thôn, các chi hội, chi đoàn làm tốt công tác phối hơp trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận.

4. Đối với các chi hội, chi đoàn khi sinh hoạt, hội họp, thực hiện các nhiệm vụ phải báo cáo xin ý kiến của chi ủy, chi bộ, đồng thời chấp hành sự phân công, giao nhiệm vụ của chi ủy, chi bộ, Ban cán sự thôn.

5. Đề nghị chi ủy, chi bộ, Ban cán sự các thôn, các chi hội, chi đoàn ở 12 thôn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển./.

Tin bài: Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2369453