1. Trường Mầm non Kỳ Thượng, có 02 điểm trường (Điểm 1 tại thôn Trung Tiến, điểm 2 tại thôn Phúc Độ). Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lụa

2. Trường Tiểu học Kỳ Thượng, có 02 điểm trường (Điểm 1 tại thôn Trung Tiến, điểm 2 tại thôn Phúc Độ). Hiệu trưởng: Võ Tá Ngọc

3. Trường THCS Kỳ Thượng, có 01 điểm trường tại thôn Tiến Vinh. Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Khánh

4. Trạm y tế xã Kỳ Thượng, địa chỉ tại thôn Trung Tiến, Trạm trưởng: Nguyễn Anh Hùng

 Người đang truy cập: 27
 Tổng số truy cập: 2370808