I. THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY - THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

1. Ông: Lê Văn Lãm - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND

2. Ông: Trần Văn Trung – Phó bí thư Đảng ủy

3. Ông: Vũ Trung Tiến - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4. Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an

5. Bà: Lê Thị Thanh Duyện - Chủ tịch UBMTTQ xã

6. Ông: Nguyễn Xuân Mến - Phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

7. Ông: Bùi Xuân Tiến – Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã

II

 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2370789