Báo cáo Kết quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và cuyển đổi số năm 2023; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm
Số kí hiệu Số:69/UBND
Ngày ban hành 22/12/2023 Ngày hiệu lực 22/12/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Thượng Cơ quan ban hành
Nội dung Báo cáo
Kết quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và cuyển đổi số năm 2023;
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm2024
Đính kèm: Báo cáo Kết quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và cuyển đổi số năm 2023; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm
 Người đang truy cập: 22
 Tổng số truy cập: 2370842