THÔNG BÁO Về việc cấm các hộ dân vào khai thác keo ở khu vực rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, rừng bảo tồn TNKG quản lý
14/05/2024 02:30
   
THÔNG BÁO Về việc cấm các hộ dân vào khai thác keo ở khu vực rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, rừng bảo tồn TNKG quản lý
THÔNG BÁO Về việc cấm các hộ dân vào khai thác keo ở khu vực rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, rừng bảo tồn TNKG quản lý
 Tải file đính kèm 1            
 Người đang truy cập: 28
 Tổng số truy cập: 2370810