mă trân tổ Quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng tổ chức thành cồng Đại Hội nhiệm Kỳ 2024-2029
17/04/2024 09:09
   
mă trân tổ Quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng tổ chức thành cồng Đại Hội nhiệm Kỳ 2024-2029
mă trân tổ Quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng tổ chức thành cồng Đại Hội nhiệm Kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày 03,04 /4/2024, xã Kỳ Thượng, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 với 123 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã tham Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Anh – phó chủ tịch MTTQVN huyện các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Thượng; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ Việt Nam xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Bí thư, Trưởng thôn, trạm y tế, các trường học, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cùng trên 123 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân xã Kỳ Thượng.


          MTTQ Việt Nam xã Kỳ Thượng đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thường xuyên tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhằm tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bám sát vào sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhiệm vụ của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung hoạt động có tính thiết thực phù hợp với địa phương


          Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã nhà đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng thành công xã NTM vào năm 2020.

           MTTQ xã đã ban hành đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các văn bản, hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ xã và cấp trên, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động mà trọng tâm là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “quy tập các ngôi mộ đang nằm rải rác trên các cánh đồng, khu dân cư về nghĩa trang của địa phương.


          Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hàng năm được tổ chức sôi nổi, dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thiết thực, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự.

          Về xây dựng nông thôn mới; MTTQ, các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận các khu dân cư tuyên truyền, Vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiến tài sản trên đất 7.792m2 trị giá hơn 1,12 tỉ đồng, chỉnh trang vườn hộ. Trên các tuyến đường trục chính có lắp đặt hệ thống Camera đảm bảo hỗ trợ kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã có mô hình “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

          Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với Ban văn hóa xã đẩy mạnh phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; 12/12 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa,  hằng năm có 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Sự nghiệp giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật, chất lượng  giáo dục ngày càng được nâng lên, giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp các cấp học đạt trên 95%, có nhiều điển hình học sinh đạt giải cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được hội khuyến học xã quan tâm.

          Phong trào “Vì người nghèo” luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” trong 5 năm qua MTTQ đã tiếp nhận trên 2.392 suất quà trị giá 1.710.840.00 cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai trong cuộc sống tạo được niềm tin và đồng thuận trong cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động quy tập các ngôi mộ đang nằm rải rác trên các cánh đồng, trong dân cư, nơi sinh hoạt cộng đồng về nghĩa trang của địa phương, trong thời gian qua toàn xã đã cất bốc di dời 113/113 ngôi mộ vô chủ quy tập về nghĩa trang.

Thường xuyên, quán triệt nâng cao nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các quan điểm, chính sách của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

          Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.  

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Anh – Phó chủ tịch uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương  những kết quả Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Thượng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Thương cần phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội; làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động./.

Văn Khoa

Văn Khoa
 Người đang truy cập: 20
 Tổng số truy cập: 2369438