Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Thượng (Theo QĐ số 15/2023 ngày 25/01/2023 của UBND xã Kỳ Thượng
12/04/2024 05:06
   
Danh sách Tuyên truyền viên pháp luật xã Kỳ Thượng (Theo QĐ số 15/2023 ngày 25/01/2023 của UBND xã Kỳ Thượng
 Tải file đính kèm 1            
Vũ Thị Hoài - Nguồn: UBND xã Kỳ Thượng
 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2369483