Công văn V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05/2024
26/04/2024 04:47
   
Công văn V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05/2024
UBND xã Kỳ Thượng cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 05/2024
 Tải file đính kèm 1            
 Tải file đính kèm 2            
Nguyễn Minh Tiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Nguồn: UBND xã Kỳ Thượng
 Người đang truy cập: 17
 Tổng số truy cập: 2369435