Xã Kỳ Thượng tổ chức diển tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023
22/08/2023 07:10
   
Xã Kỳ Thượng tổ chức diển tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023
Sáng ngày 16/8, xã Kỳ Thượng tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Đình Tùng - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Đinh Sỹ Quân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy.

 

Nội dung diễn tập chiến đấu tại xã Kỳ Thượng tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng Quốc Phòng, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian thực hành diễn tập trong 1,5 ngày.

Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra Ban Chỉ đạo diễn tập xã Kỳ Thượng cần bám sát nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản của các cấp, cấp ủy địa phương lãnh đạo, tập trung thống nhất sự quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành Công an - Quân sự  trong việc xử lý các tình huống diễn tập.

Đối với xã Kỳ Thượng, cần quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, thực hành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra, vận hành cơ chế nhuần nhuyễn, phù hợp với từng giai đoạn; các vai diễn phải tích cực, chủ động, tìm tòi, sáng tạo và gắn với chức trách nhiệm vụ của mình để tham mưu giải quyết các vấn đề theo phương án của đạo diễn; vận hành cơ chế phải linh hoạt. Đảm bảo cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành; các ban, ngành, đoàn thể tham mưu; cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt.

Trong quá trình diễn tập, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tính liên tục, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn tuyệt đối. Kết thúc diễn tập phải tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác diển tập.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực công tác tham mưu và vận hành cơ chế theo Nghị Quyết 02, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự công an và các ngành làm tham mưu trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu ở cấp xã.Đồng thời kiểm tra trình độ SSCĐ của dân quân tự vệ và khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong chiến đấu phòng thủ.Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang; đồng thời giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiểm nghiệm bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, phương án tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Khoa

 

 Người đang truy cập: 36
 Tổng số truy cập: 2369552