Hội Nông dân xã Kỳ Thượng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028
21/03/2023 08:47
   
Hội Nông dân xã Kỳ Thượng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 15/3/2023, Hội Nông dân xã Kỳ Thượng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có đồng chí Phan Văn Duẫn, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ở xã có Đ/c Vũ Trung Tiến, bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã và các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, HĐND , lảnh đạo UBND, UBMTTQ trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.347 hội viên nông dân trong toàn xã.

Hội Nông dân xã Kỳ Thượng hiện có 1.347 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội . Nhiệm kỳ qua, Hội đã xây dựng hội và giai cấp nông dân vững mạnh . Hằng năm Hội Nông dân đã xây dựng Kế hoạch gắn với thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa X) về Nâng cao vai trò , trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp , xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Hội đã kết nạp mới 175 hội viên , nâng tổng số lên 1.347 hội viên , tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 87% so với hộ nông nghiệp ; Đội ngũ cán bộ BCH các chi hội được trẻ hóa , dưới 35 tuổi 10 đồng chí chiếm 27,8%, cán bộ nữ có 24 đồng chí chiếm 66,7%, cán bộ là đảng viên có 12 đồng chí chiếm 33,33%; về trình độ chuyên môn , Đại học 01 đồng chí , Trung cấp và Cao đẳng 02 đồng chí .

Công tác xây dựng, quản lý quỹ hội luôn được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội đã làm tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình gia đình anh Văn Công Ngự, gia đình anh Lê Văn Nam, gia đình bà Thái Thị Hường, gia đình anh Phan Đăng Lưu … Trung bình hàng năm hội có trên 65% số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống vật chất, tinh thân của cán bộ, hội viên nông dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ giàu, hộ khá nông dân toàn xã chiếm 47%. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt 43,26 triệu đồng (tăng 16,76 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nông thôn mới cuối năm 2022 là 4,21% (giảm 8,63%) .

Hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc tập trung tích tụ ruộng đất, thực hiện sản xuất cánh đồng  1 giống, 1 quy trình, hướng đến sản xuất theo hình thức, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Giúp đỡ 25 hộ gia đình Hội viên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo quản lý và phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tổng dư nợ 348.400.000 đồng, đến nay nguồn quỹ phát triển tốt đem lại hiệu quả thiết thực. Làm tốt công tác xây dựng và phát triển nguồn quỹ ở các chi hội, đến nay bình quân mỗi chi hội có nguồn quỹ từ 38 - 40 triệu đồng, nhiều chi hội có nguồn quỹ từ 60 - 75 triệu đồng, tiêu biểu như chi hội Bắc Tiến, Phúc Độ, Phúc Lập và một số chi hội khác. Hội nông dân xã có nguồn quỹ bình quân 10 triệu đồng/năm. Việc quản lý, sử dụng quỹ Hội, hội phí đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, hiệu quả. Trong 5 năm qua, vai trò của hội nông dân xã ngày càng được khẳng định trong xây dựng nông thôn mới, làm tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ an ninh, công tác đền ơn đáp nghĩa…

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng 03 chỉ tiêu thi đua cùng với 04 nhóm giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng Hội nông dân xã Kỳ Thượng vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên hội nông dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Duẫn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Vũ Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã Kỳ Thượng đã đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu Hội Nông dân xã Kỳ Thượng  cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân.

Nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, giúp hội viên phát triển sản xuất, thúc đẩy phong trào thi đua "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Kỳ Anh sắp tới. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2023-2028./.

Văn Khoa

 Người đang truy cập: 37
 Tổng số truy cập: 2369556