BÁO CÁO Về việc kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị 38 hộ dân kiến nghị xem xét nguồn gốc đất để bồi thường, hỗ trợ chính sách chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống thuộc Dự án: Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng hạng mục lòng hồ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng.
22/04/2024 10:00
   
BÁO CÁO Về việc kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị 38 hộ dân kiến nghị  xem xét  nguồn gốc đất để bồi thường, hỗ trợ chính sách chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời  sống thuộc Dự án: Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng  hạng mục lòng hồ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng.
BÁO CÁO Về việc kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị 38 hộ dân kiến nghị xem xét nguồn gốc đất để bồi thường, hỗ trợ chính sách chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống thuộc Dự án: Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng hạng mục lòng hồ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng.
 Tải file đính kèm 1            
Hưu Khánh
 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2370836