BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính Trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.
06/05/2024 02:11
   
BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính Trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.
BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính Trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.
 Tải file đính kèm 1            
 Người đang truy cập: 40
 Tổng số truy cập: 2369568