Giám sát việc thực hiện công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn.
13/05/2017 01:28
   
Giám sát việc thực hiện công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch giám sát theo quyết định 33/QĐ-HĐND ngày 10/02/2017 của Hội đồng Nhân dân huyện, sáng 05/05, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh đã tổ chức buổi làm việc để giám sát việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; trưởng các phòng ban chuyên môn liên quan cùng thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV - Phó

 

Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh giám sát việc thực hiện công tác giao đất gắn
với giao rừng, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Diễn- Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường huyện báo cáo
kết quả giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại buổi giám sát, phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện  đã báo cáo kết quả công tác giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Theo báo cáo, sau rà soát điều chỉnh phương án, tổng nhu cầu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện là 5.391 hộ gia đình, cộng đồng dân cư/13.841,7ha đất. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân là 5.344 hộ (7.525 hồ sơ)/ 10.818,8 ha; cộng đồng dân cư là 47 cộng đồng/3.013,2 ha; đo vẽ địa chính, đánh giá đặc điểm khu rừng đạt 100% diện tích có thể giao. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt bản đồ đạt 100% diện tích đo vẽ địa chính, đánh giá đặc điểm khu rừng; hồ sơ hoàn thành thẩm định của huyện đạt 91,76%, số chưa thẩm định là 620/1.674,2ha; đã ký, ban hành đạt 83,4% nhu cầu; đã bàn giao 6.274/6.274 GCN cho UBND các xã để trao cho người dân; UBND các xã đã bàn giao thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 55,15% tổng nhu cầu, còn lại 2.124 hồ sơ chưa được giao thực địa, trao giấy chứng nhận.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại buổi giám sát...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND huyện Kỳ Anh đã chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế trong việc thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, trong đó công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của chính quyền các xã vẫn chưa thực sự quyết liệt, trách nhiệm của từng phòng, ban chuyên môn trong lĩnh vực này.

Qua buổi giám sát, từng nhóm nguyên nhân và khó khăn đã được chỉ rõ để các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có thể nhận diện và có cách khắc phục trong thời gian tới, góp phần hoàn thành sớm phương án giao đất, giao rừng gắn với cấp đổi theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí  thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát..

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí  Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã ghi nhận sự nỗ lực của các ngành trong thực hiện đề án giao đất, giao rừng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện  yêu cầu cần phân loại rõ từng nhóm nguyên nhân và có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, coi công tác giao đất, giao rừng, cấp đổi GCNQSD đất phải như một sự án giải phóng mặt bằng và không khoán trắng cho các ngành, nêu cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Hoàng Hạnh, Anh Đức

 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2369534