Hội nông Dân xã Kỳ Thượng phối hơp với trung tâm chuyển giao khoa hoc, kỷ thuật, bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyên tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh khảm lá sắn,hướng dẩn sử dụng rác thải, ủ phân vi sinh năm 2020.
28/02/2020 10:02
   
Hội nông Dân xã Kỳ Thượng phối hơp với trung tâm chuyển giao khoa hoc, kỷ thuật, bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyên tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh khảm lá sắn,hướng dẩn sử dụng rác thải, ủ phân vi sinh năm 2020.

Thực hiện Chương trình công tác hội và thực hiện kế hoạch sản xuất vụđông xuân năm 2019 - 2020, chiều ngày 26/02/2020Hội nông dân xã Kỳ Thượng tổ chức Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh khảm lá sắn và hướng dẩn sử dụng rác thải ủ phân vi sinh  năm 2020.

Tham Dự hội nghị có các đồng chí Phan Công Toàn Giám Đốc Trung Tâm chuyển giao KHKT,BV cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh;  đồng chí Lê Văn Thọ Phó Chủ Tịch UBND xã và các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, thương trực HĐND,UBND,MTTQ,Trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng tham dự.

Trong thời gian 01 buổi, cán bộ và hội viên nông dân xã nhà đã được nghe các đồng chí giảng viên ở Trung Tâm chuyển giao KHKT,BV cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề sau;

Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn, Kỳ Thượng là một xã miền núi có diện tích đất trồng sắn hàng năm 270ha,như năm 2019 bà con nhân dân đã trồng 250ha nhưng về năng suất sản lượng thấp so với nhửng năm trước do bệnh khảm lá sắn xuất hiện vậy để có năng suất sản lượng cho vụ sản xuất 2020 có hiệu quả được sự quan tâm của Trung Tâm chuyển giao KHKT,BV cây trồng vật nuôi,thông tin tuyên truyền,hướng dẩn, vận động hội viên nông dân; nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng NTM, xử lý môi trường và sử dụng ủ phân vi sinh là quyền lợi của mổi hội viên và nhân dân.vv

(Đồng chí Phan Công Toàn Giám Đốc Trung Tâm chuyển giao KHKT,BV cây trồng vật nuôi Huyện phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn)

(Đ/c Lê Văn Thọ, phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉđạo tại buổi tập huấn)

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ hội viên nông dân được bồi dưỡng thêm kiến thức, nâng cao năng lực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của xã nhà./.

Xuân Mến

 Người đang truy cập: 36
 Tổng số truy cập: 2369554