QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Kỳ Anh
26/12/2023 10:33
   
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Kỳ Anh
 Tải file đính kèm 1            
 Tải file đính kèm 2            
UBND
 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2369470